Hodnocení a motivace pracovníků v Seco GROUP a. s.

Title Alternative:Evaluation and motivation of employees in Seco GROUP a. s.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení a motivaci pracovníků ve společnosti Seco GROUP a. s. Jejím předmětem je analýza systému motivace pracovníků a navržení efektivnějšího systému hodnocení pracovníků ve společnosti. Účelem práce je návrh vhodných řešení vedoucích ke zlepšení stávající situace v této personální oblasti. Teoretická část je tvořena literární rešerší. Praktická část obsahuje charakteristiku organizace a systému hodnocení a motivace pracovníků, analýzu systému provedenou na základě dotazníkového šetření a vlastní návrh autora. Navržená inovace přinese společnosti spokojenější, motivované a loajální pracovníky, kteří budou vykazovat vyšší produktivitu práce.
Description
90 s., 7 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
employee motivation, rating of employees, pracovní motivace, hodnocení pracovníků
Citation
ISSN
ISBN