Znalost studentů Technické univerzity v Liberci v podání první pomoci

Title Alternative:Knowledge of first aid skills among students of the Technical University of Liberec
dc.contributor.advisorFejfarová, Kristýna
dc.contributor.authorVocásková, Anna
dc.date2015
dc.date.accessioned2016-07-26
dc.date.accessioned2023-04-24T06:49:14Z
dc.date.available2016-07-26
dc.date.available2023-04-24T06:49:14Z
dc.date.defense2015-08-27
dc.date.issued2015
dc.degree.levelbc
dc.description72 stran, 34 stran příloh :ilustrace (některé barevné), tabulky, grafy +1 CD-ROMcs
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je Znalost studentů Technické univerzity v Liberci v podání první pomoci. Práci si klade za cíl zjistit míru znalostí studentů ve stavech ohrožujících život. Další částí výzkumného šetření je porovnání výsledků mezi jednotlivými studovanými obory na Technické univerzitě v Liberci. Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou první pomoci a její poskytování podle nejnovějších guidelines z roku 2010. Praktická část se věnuje metodice výzkumu, popisu výzkumného vzorku a analýze získaných dat. V diskuzi dále hodnotíme výzkumné předpoklady. Na základě výzkumu bylo vytvořeno následné doporučení pro praxi.cs
dc.identifier.signatureV 45/15 Zb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/168601
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.relation.isreferencedbyhttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=31553&typ=1
dc.relation.isreferencedbyhttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=31553&typ=2
dc.relation.isreferencedbyhttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=31553&typ=3
dc.source.urihttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=31553
dc.subjectprvní pomoccs
dc.subjectfirst aiden
dc.subject.verbisprvní pomoccs
dc.subject.verbisfirst aiden
dc.titleZnalost studentů Technické univerzity v Liberci v podání první pomocics
dc.title.alternativeKnowledge of first aid skills among students of the Technical University of Liberecen
dc.typeThesiscs
local.departmentÚZScs
local.facultyÚstav zdravotnických studiícs
local.identifier.stag31553
local.identifier.verbiskpw06486960
local.note.administratorsoprava_B
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:57:36cs
local.verbis.studijniprogramFZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestracs
Files