Znalost studentů Technické univerzity v Liberci v podání první pomoci

Title Alternative:Knowledge of first aid skills among students of the Technical University of Liberec
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem bakalářské práce je Znalost studentů Technické univerzity v Liberci v podání první pomoci. Práci si klade za cíl zjistit míru znalostí studentů ve stavech ohrožujících život. Další částí výzkumného šetření je porovnání výsledků mezi jednotlivými studovanými obory na Technické univerzitě v Liberci. Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou první pomoci a její poskytování podle nejnovějších guidelines z roku 2010. Praktická část se věnuje metodice výzkumu, popisu výzkumného vzorku a analýze získaných dat. V diskuzi dále hodnotíme výzkumné předpoklady. Na základě výzkumu bylo vytvořeno následné doporučení pro praxi.
Description
72 stran, 34 stran příloh :ilustrace (některé barevné), tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
první pomoc, first aid
Citation
ISSN
ISBN