Analýza strunového zvlákňování

Title Alternative:Analysis of string spinning
Abstract
Diplomová práce se zabývá numerickou analýzou a experimentem provedeným na zvlákňovacím zařízení určeném pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním ze struny.V teoretické časti je popis principu elektrostatického zvlákňování. Dále jsou popsány druhy výroby nanovláken elektrostatickým zvlákňováním s důrazem na strunové zvlákňování.V praktické části se nachází experiment, naměřené hodnoty a zhodnocení výsledků z měření oproti teoretické studii. Dále je sledován vliv změny vybraných parametrů na intenzitu elektrického pole.
The diploma thesis deals with numerical analysis and experiment performed on spinning equipment designed for the production of nanofibers by electrostatic spinning from strings.The theoretical part describes the principle of electrostatic spinning. There are also described types of production of nanofibres by electrostatic spinning with emphasis on string spinning technique.Practical part consists an experiment of production, measured values and evaluation of the results from measurements with the theoretical study. The influence of the change of selected parameters on the intensity of the electric field is also to be monitored.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
Collections