Charakteristika šicích strojů běžně používaných v oděvním průmyslu

Title Alternative:Characteristics of sewing machines commonly used in the clothing industry
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá šicími stroji v průmyslové výrobě. Její teoretická část se věnuje charakteristice běžně používaných strojů. Praktická část obsahuje názorné obrázky stehů, obrázky jednotlivých fází postupu tvorby stehu, video ukázky, obrázky použití a animace. Celá práce je zpracována do internetové prezentace. Tato internetová prezentace by měla sloužit k lepšímu znázornění dostupné odborné literatury.
The Bachelor Work deals with sewing machine in industrial production. Its theoretical part deals with the characteristics of daily used machines. Its practical part includes visual images of stitches, pictures of each stage of the procedure of making stitch, video demonstrations, use of pictures and animations. The whole work is processed into a web site.
Description
katedra: KOD; přílohy: 2 CD; rozsah: 74
Subject(s)
stroj, nit, steh, fáze, jehla, mechanizmus, internetová prezentace, machine, thread, stitch, phase, needle, mechanism, internet presentation
Citation
ISSN
ISBN