Analýza informačních toků v podniku

dc.contributor
dc.contributor.advisorŠtichhauerová Eva, Ing. Ph.D. : 57186
dc.contributor.authorVetešníková, Monika
dc.contributor.otherLaboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 57210
dc.contributor.otherLanger Tomáš, Ing. Ph.D. Konzultant : 66627
dc.contributor.otherTurek Martin, Mgr. Konzultant2 : 66611
dc.date.accessioned2019-03-13T14:14:29Z
dc.date.available2019-03-13T14:14:29Z
dc.date.committed2019-8-31
dc.date.defense2018-5-29
dc.date.submitted2017-10-31
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou informačních toků ve vybraném podniku. Věnuje se analýze jednotlivých toků informací, jejich zhodnocení a případně nástinu opatření, která by společnosti mohla napomoci vybrané informační toky zjednodušit. První část bakalářské práce uvádí základní teoretická východiska tématu, jedná se především o vysvětlení pojmů data, informace, znalost, informační tok a informační systém. Dále je představen nástroj diagramu datových toků a problematika zpracování osobních údajů. Druhá část práce je věnována problematice informačních toků ve společnosti H2 Events, s.r.o. V jejím úvodu je představen předmět podnikání společnosti a charakterizovány tři druhy informací, které společností protékají. Následně je provedena analýza vybraných informačních toků ve společnosti H2 Events, s.r.o. V závěrečné části jsou jednotlivé informační toky zhodnoceny a jsou nastíněny možné návrhy na případné zjednodušení vybraných informačních toků.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the issue of information flows in the selected company. It is focused on the analysis of the individual information flows, their evaluation and the outline of the measures that could help the company to simplify the selected information flows. The first part of the thesis provides the basic theoretical basis of the theme, especially these are data, information, knowledge, information flow and information systém. Afterwards the method of Data Flow Diagram is presented and also the issue of processing of personal data. The second part is dedicated to the information flows in H2 Events, s.r.o. In its introduction is introduced the scope of business and three types of information flowing through the company. Furthermore the thesis focuses on the analysis of the selected information flows in H2 Events, s.r.o. In the final part, individual information flows are evaluated and the suggestions for possible simplification of selected information flows are outlined.en
dc.description.mark
dc.format61 s. (66 987 znaků)
dc.format.extentIlustrace 0
dc.identifier.signatureV 201900246
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/151492
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBRUCKNER, Tomáš, Alena BUCHALCEVOVÁ, Dušan CHLAPEK, Václav ŘEPA, Iva STANOVSKÁ a Jiří VOŘÍŠEK. 2012. Tvorba informačních systémů: Principy, metodiky, architektury. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4153-6. JUROVÁ, Marie. 2016. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5717-9. RUSHTON, Alan, Phil CROUCHER a Peter BAKER. 2010. The handbook of logistics & distribution management. 4th edition. Philadelphia: Kogan Page. ISBN 978-0-7494-5714-3. ŘEPA, Václav. 2012. Procesně řízená organizace. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4128-4. SLACK, Nigel., Alistair. BRANDON-JONES a Robert JOHNSTON. 2013. Operations management. 7th edition. Boston: Pearson. ISBN 978-0-273-77620-8. PROQUEST. 2017. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2017-09-28]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectDatacs
dc.subjectevent manažercs
dc.subjectH2 Eventscs
dc.subjectinformacecs
dc.subjectinformační tokcs
dc.subjectpersonálcs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectDataen
dc.subjectevent manageren
dc.subjectH2 Eventsen
dc.subjectinformationen
dc.subjectinformation flowen
dc.subjectprojecten
dc.subjectstaffen
dc.subject.verbisinformation flowen
dc.titleAnalýza informačních toků v podnikucs
dc.titleAnalysis of information flows in companyen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE15000719
local.identifier.stag36809
local.identifier.verbiskpw06569763
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo246
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:21:21cs
local.verbis.studijniprogramKPE Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Vetesnikova_Monika_Analyza_informacnich_toku_v_podniku.pdf
Size:
5.25 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PosudekvedoucihoBPVetesnikova.pdf
Size:
165.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP