Vnitřní struktura kompozitů s anorganickou výztuží

Title Alternative:Internal structure of composites with anorganics reinforcement
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work is undertakes analysis of inner composite structure with textile, basalt underlay. Structure analysis is important from inner imperfection research point of view. Imperfections coming up during composite production due to layer straining and another manufacturing operation. In last but not least step is this work considering composite boards manufacturing, where setting of edges was done and where structure parameters were analysed.
Tato práce se zabývá analýzou vnitřní struktury kompozitů s textilní, čedičovou výztuží. Analýza struktury je důležitá z hlediska zkoumání a hodnocení vnitřních imperfekcí. Imperfekce vznikají při výrobě kompozitu, a to v důsledku namáhání jednotlivých vrstev při kladení a dalších výrobních operacích. V neposledním kroku se práce zabývá výrobou kompozitních desek, ze kterých se vytvářely nábrusy, z nichž se vyhodnocovaly parametry struktury.
Description
katedra: KTM; přílohy: 1 CD; rozsah: 81 s.
Subject(s)
composite, composite underlay, matrix, basalt, defect, image analysis, kompozit, výztuha kompozitu, matrice, čedič, defekt, obrazová analýza
Citation
ISSN
ISBN