Převod jednoduchého účetnictví na podvojené v neziskové organizaci Junák - středisko Brána Jičín

Title Alternative:Transformation from single entry bookkeeping to double entry bookkeeping in nonprofit organization Junak- stredisko Brana Jicin
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis provides comprehensive set of theoretical and practical findings, suggestions and solutions necessary for successful transformation from single entry bookkeeping to double entry bookkeeping in a non-profit association. Organizational chart and general principles of the non-profit association Junák is illustrated in the preamble. Then, general economical processes inside the association are introduced. In the next parts, there are described characteristics of single entry and double entry bookkeeping significant for non-profit sector, especially for economy of Junák, and the legislation on transformation from single entry to double entry bookkeeping. The thesis is elaborated for Junák středisko Brána Jičín, organizational unit of Junák. The process of transformation from single entry bookkeeping to double entry bookkeeping divided into steps is suggested in the practical part of the thesis, based on the preceding findings and supplied with useful recommendations. In the closing part there is a demonstration of bringing the outlined process into praxis with recommendation of improvements.
Diplomová práce poskytuje ucelený soubor teoretických a praktických poznatků, návrhů a řešení potřebných pro úspěšnou transformaci z jednoduchého na podvojné účetnictví v neziskové organizaci. V úvodní části je vysvětlena organizační struktura a obecné principy neziskové organizace Junák. Dále se pak čtenář seznámí s vymezením obecných hospodářských procesů uvnitř organizace. V dalších částech jsou uvedeny rysy jednoduchého a podvojného účetnictví, které jsou charakteristické pro neziskovou sféru, především pak pro oblast hospodaření Junáka, a obecná legislativa upravující přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví.. Práce je zpracována pro organizační jednotku Junáka středisko Brána Jičín. V praktické části této práce je navržen, na základě předešlých poznatků, postup přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví s vypracovanými kroky a doporučeními. V konečné části je pak ukázáno praktické uplatnění tohoto postupu a navržení zlepšujících kroků.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 89 s, 2 s příloh.
Subject(s)
transformation from single entry bookkeeping to double entry bookkeeping, nonprofit organization, accounting, account, tax aspect, přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví, nezisková organizace, účetnictví, účet, daňové hledisko
Citation
ISSN
ISBN