Změny sociálního klimatu školní třídy

Title Alternative:Transitions of Social Climate in School Class
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá změnami sociálního klimatu školní třídy. Zaměřuje se na změny související s přechodem žáků z 1. na 2. stupeň základní školy. Pro potřeby tohoto šetření bylo použito kvantitativního nástroje MCI, v preferované i aktuální formě. Šetření byla provedena v téže třídě s časovým odstupem jednoho roku. První u žáků 5. třídy (ve šk. roce 2012/2013), druhé po přechodu těchto žáků na druhý stupeň (ve šk. roce 2013/2014). V obou případech bylo provedeno dvojí šetření nejprve preferované formy, poté aktuální. Získaná data z šetření popisujeme, analyzujeme a mezi sebou porovnáváme.
Description
78 s., 2 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
school environment, klima školy
Citation
ISSN
ISBN