Výstupní zprávy informačního systému SAP

dc.contributorKoucký Michal, Ing. : 57681
dc.contributor.advisorAntlová Klára, doc. Ing. Ph.D. : 54781
dc.contributor.authorVejnar, Vítězslav
dc.contributor.otherMedek Petr, Mgr. Konzultant2 : 67028
dc.date.accessioned2019-06-25T17:19:00Z
dc.date.available2019-06-25T17:19:00Z
dc.date.committed2020-8-31
dc.date.defense2019-05-16
dc.date.submitted2018-10-1
dc.date.updated2019-5-16
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje tématům týkajícím se informačního systému SAP a jeho tiskových výstupů. V teoretické části se zaměřuje nejprve na téma ERP, jeho přínosu pro podnik a významu tiskových výstupů. Dále obecně rozebírá také informační systém SAP. V následujících kapitolách pak rozebírá jednotlivé technologie pro tvorbu dynamických tiskových výstupů v rámci v současnosti nejrozšířenějších verzích informačního systému SAP, dokumentuje proces řízení tiskových výstupů a přizpůsobení fungování tohoto nástroje. Teoretickou část práce uzavírá porovnání technologií řízení tiskových výstupů přístupných v rámci dvou rozdílných verzí informačního systému SAP. V rámci praktické části se práce věnuje shrnutí a porovnání důležitých charakteristik jednotlivých popsaných technologií tvoření výstupních zpráv a jejich tiskové determinace a zhodnocení jejich využitelnosti. Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat technologii tvoření a řízení tiskových výstupů informačního systému SAP ve verzích SAP R/3 a SAP S/4 HANA a popsat rozdíly mezi řešením dané problematiky v rámci jednotlivých verzí.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis covers the topic of the SAP information system and the output messages of the said system. The theoretical part is focused on the ERP systems, the benefits they bring to the enterprise and the significance of the output messages. Afterwards, the thesis also briefly introduces the SAP information system. In forthcoming chapters, the main focus of the thesis is on the technologies that are used for generating output messages throughout the widespread versions of the SAP information system, later explaining the output determination process and the customization of this tool. The theoretical part of the thesis is concluded with a comparison of the technologies used for output message determination throughout two different versions of the SAP information system. The empirical part of the thesis is focused around summarizing and comparing the important characteristics of the described technologies for creating and determination of the output message. The main goal of this bachelor thesis is to describe the technology used for creation and determination of the output messages of the SAP information system versions SAP R/3 and SAP S/4 HANA analyzing the differences between the execution of this process in the given versions.en
dc.description.mark
dc.format54 s.
dc.format.extentŽádné
dc.identifier.signatureV 201900749
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/152761
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonAGRAWAL, Akash, 2010. Customizing Materials Management Processes with SAP ERP Operations. Boston: Galileo Press. ISBN 978-1-59229-280-6. BHATTACHARJEE, Debashish, Eric MONTI a Stephen PEREL, [2018]. Logistics with SAP S/4HANA: an introduction. Boston: Rheinwerk Publishing. ISBN 978-149-3215-898. HERTLEIF, Werner, 2003. SAP smart forms: creating forms quickly and easily - no programming required!. New York: SAP Press. ISBN 978-159-2290-109. MAASSEN, André, 2007. SAP R/3: kompletní průvodce. Brno: Computer Press. Informační systémy. ISBN 978-802-5117-507. MOHAPATRA, Ashish a Ricardo LOPEZ, 2016. Configuring sales and distribution in SAP ERP. Second Edition. Boston: Rheinwerk Publishing. ISBN 978-149-3212-606.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectinformační systém SAPcs
dc.subjectSAP ERPcs
dc.subjectvýstupní zprávycs
dc.subjectřízení výstupních zprávcs
dc.subjectSAPscriptcs
dc.subjectSmartformscs
dc.subjectPDF formulářecs
dc.subjectpředlohy formulářů SAPcs
dc.subjectSAP R/3cs
dc.subjectSAP S/4 HANAcs
dc.subjectBRF+cs
dc.subjectdynamicky generované formulářecs
dc.subjectSAP information systemen
dc.subjectSAP ERPen
dc.subjectoutput documentsen
dc.subjectoutput messages determinationen
dc.subjectSAPscripten
dc.subjectSmartformsen
dc.subjectPDF formsen
dc.subjectSAP form templatesen
dc.subjectSAP R/3en
dc.subjectSAP S/4 HANAen
dc.subjectBRF+en
dc.subjectdynamically generated formsen
dc.subject.verbisinformation systemsen
dc.titleVýstupní zprávy informačního systému SAPcs
dc.titleOutput Messages in the SAP Information Systemen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMI
local.degree.programmeSystémové inženýrství a informatika
local.degree.programmeabbreviationB6209
local.department.abbreviationKIN
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE16000256
local.identifier.stag38706
local.identifier.verbiskpw06581896
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo749
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:33cs
local.verbis.studijniprogramKIN Systémové inženýrství a informatika/Manažerská informatikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Vitezslav_Vejnar.pdf
Size:
2.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_oponenta_Vejnar.pdf
Size:
912.29 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP_2019_Vejnar.pdf
Size:
530.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP