Přestavba střešních prostorů domu Živnostenské banky Na Příkopě v Praze na restauraci

Title Alternative:Conversion of Živnostenská bank?s roof at Na Příkopě street in Prague into a restaurant