Netradiční pokusy ve výuce přírodních věd

dc.contributorHartmanová Pavlína, Mgr. : 67702
dc.contributor.advisorSlavík Martin, Mgr. Ph.D. : 55181
dc.contributor.authorŠlechtová, Jaroslava
dc.contributor.otherJodas Bořivoj, PhDr. Ph.D.;Grégr Jan, Ing. Konzultant : 55179;55185
dc.date.accessioned2021-06-07T07:04:56Z
dc.date.available2021-06-07T07:04:56Z
dc.date.committed2020-4-15
dc.date.defense2020-09-08
dc.date.submitted2018-11-26
dc.date.updated2021-4-22
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a ověřením netradičních pokusů ve výuce přírodních vědpoužitelných pro základní a střední školy. Zaměřuje se zejména na experimenty s mikrovlnnýmohřevem, z nichž čtyři nejvhodnější jsou vybrány pro skupinovou experimentální činnost žákův rámci projektového dne mimo školu. Plán projektového dne zahrnuje další dva efektní demonstračnípokusy bez použití mikrovlnné trouby, dokládající hoření a další významné vlastnostialkanů. Ke všem pokusům projektového dne jsou vytvořeny pracovní návody, dálepracovní listy založené na aktivizujících metodách a pro pedagogy podrobné metodické listy.Pracovní návody ostatních experimentů s využitím mikrovlnné trouby jsou též doprovázenymetodickými listy, včetně stručného zhodnocení každého pokusu. Vzhledem k uzavření školz vážných epidemiologických důvodů nemohla být použitelnost pracovních listů ve výuce otestována.Závěrečná část práce se proto věnuje přípravě, realizaci a vyhodnocení náhradníhodistančního projektu, sestávajícího ze dvou osobně natočených videopokusů a zjednodušenýchpracovních listů, vyhotovených v programové aplikaci Wizer.me a zprostředkovaných žákům9. ročníku Základní školy Lesní Liberec pomocí nástrojů distanční výuky.cs
dc.description.abstractThe Diploma Thesis deals with the design and verification of non-traditional experiments forteaching Science applicable at Primary and Secondary schools. The work especially focuses onmicrowave heating experiments. Four of these experiments have been chosen for pupils? groupwork as a part of an Outside School Project Day. The Project Day?s plan involves two moredemonstration experiments without using the microwave oven proving burning and other significantproperties of alkanes. Work instructions for all the Project Day?s experiments havebeen made as well as activating methods based worksheets. Detailed methodological sheets forteachers have been written. The work instructions of the extra experiments using the microwaveoven have also been followed by the methodological sheets including a brief evaluation of eachexperiment. The practicability of worksheets couldn?t have been tested in the lessons becauseof the School Closure for serious epidemiological reasons. The work?s final part has been engagedin preparation, realization and evaluation of a replacement distance project, consisting oftwo video-experiments recorded. Simplified worksheets made in Wizer.me Application havebeen mediated to pupils of Year 9 at Základní škola Lesní Liberec using Distance Learningtools.en
dc.description.mark
dc.format111 s.
dc.format.extentIlustrace
dc.identifier.signatureV 202102686
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160064
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginarab item ŠULCOVÁ, R. a BÖHMOVÁ, H. Netradiční experimenty z organické a praktické chemie. UK v Praze, PřF. Praha: 2007. 108 s. ISBN 978-80-86561-81-3. item ŠULCOVÁ, R., BÖHMOVÁ, H., STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E. Zajímavé experimenty z chemie kolem nás. Praha: UK v Praze, PřF 2009. 48 s. ISBN 978-8086561-43-1. item Vernier CZ - experimenty [online]. [vid. 2018-11-26]. Dostupné z: https://www.vernier.cz/experimenty/prehled/oblast/video. endarab
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectAktivizující metodycs
dc.subjectmikrovlnná troubacs
dc.subjectmikrovlnný ohřevcs
dc.subjectnetradiční pokusycs
dc.subjectprojektový dencs
dc.subjectpracovní listycs
dc.subjectActivating methodsen
dc.subjectmicrowave ovenen
dc.subjectmicrowave heatingen
dc.subjectnon-traditional experimentsen
dc.subjectprojectdayen
dc.subjectworksheetsen
dc.titleNetradiční pokusy ve výuce přírodních vědcs
dc.titleNon-traditional experiments in science teachingen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineCH-TV
local.degree.programmeChemie
local.degree.programmeabbreviationN1407
local.department.abbreviationKCH
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP17000679
local.identifier.stag39043
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisdf2b74d3-c6e8-416e-ae67-510032064dd3
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2686
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Slechtova.ZIP
Size:
4.28 MB
Format:
Unknown data format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
dpslechtovaoponent.pdf
Size:
322.03 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
dpslechtovavedouci.pdf
Size:
330.03 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP