Prevence drogových závislostí

dc.contributor
dc.contributor.advisorKovařík Zdeněk, Mgr.
dc.contributor.authorHumlová, Kateřina
dc.contributor.otherPešík Lubomír, prof. Ing. CSc. Skolitel : 55222
dc.contributor.otherSeidl Martin, Ing. Ph.D.;Borůvka Martin, Ing. Konzultant : 64391;65407
dc.contributor.otherFichtner Adam, Ing. Konzultant2 : 66391
dc.date2018
dc.date.accessioned2018-07-28T09:53:39Z
dc.date.available2018-07-28T09:53:39Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2018-6-11
dc.date.submitted2017-4-3
dc.date.updated2018-7-3
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá prevencí drogových závislostí a zejména pak primární prevencí na středních školách. Zároveň řeší také okolnosti, související s prevencí závislostí. Hlavním cílem bakalářské práce je charakteristika prevencí drogových závislostí a okolností s nimi související. Dále je cílem zjištění dostatečné informovanosti studentů o drogové problematice na středních školách a zjištění, zda je prevence na středních školách, i ve společnosti dostatečná. Bakalářskou práci tvoří dvě oblasti, a sice oblast teoretická a oblast empirická. Teoretická část prostřednictvím odborných zdrojů charakterizuje a objasňuje základní terminologii drogové problematiky, tedy faktory drogových závislostí, důsledky drogových závislostí a podobně. Důraz je pak kladen na primární, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Empirická část zahrnuje průzkumné šetření v podobě anonymního dotazníku (kvantitativní metody). Zjišťuje informovanost studentů o drogové problematice a prevenci drogových závislostí na středních školách i v životech studentů.cs
dc.description.abstractAnnotation The diploma thesis focuses on the drug addiction prevention, mainly the primary prevention at secondary schools. Simultaneously, it also resolves circumstances related to the drug addiction prevention. The main goal of this diploma thesis is characteristics of the drug addiction prevention and factors related to them. In addition, the aim of the diploma thesis is to find out whether secondary students are well-informed about the drug problematics and to find if the drug addiction prevention at secondary schools is sufficient. The diploma thesis is divided into two parts a theoretical and empiric part. Via scientific resources, the theoretical part characterizes and clarifies basic terminology of the drug problematics, that means factors of the drug addiction, consequences of the drug addiction etc. The emphasis is put on the primary, secondary and tertiary prevention of drug addiction. The empiric part includes the survey examination by an anonymous questionnaire (quantity methods). It finds out foreknowledge of students about the drug problematics and prevention of the drug addiction not only at secondary schools but also in their lives.en
dc.description.mark
dc.format58 s.
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 0, Tabulky, Portrety 1 DVD - elektronická verze dat z průzkumu, Grafy, Tabulky ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/26574
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBAREŠ, J., 2014. Mezinárodní standardy prevence užívání drog. 1. vyd. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost. ISBN 978-80-7440-097-1.
dc.relation.isbasedonČERMÁK, B., 2015. Máme doma feťáka: Abeceda osudů. 1. vyd. Brno: Facta Medica. ISBN 978-80-88056-01-0.
dc.relation.isbasedonHELLER, J., PECINOVSKÁ, O., 2011. Pavučina závislosti: alkoholismus jako nemoc a možnosti efektivní léčby. 1. vyd. Praha: Togga. ISBN 978-80-87258-62-0.
dc.relation.isbasedonKALINA, K., a kol. 2003. Drogy a drogové závislosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 80-86734-05-6.
dc.relation.isbasedonKALINA, K., a kol. 2015. Klinická adiktologie. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4331-8.
dc.relation.isbasedonKALINA, K., a kol. 2008. Základy klinické adiktologie. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1411-0.
dc.relation.isbasedonKUKLOVÁ, M., 2016. Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě závislostí. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1101-3.
dc.relation.isbasedonNEŠPOR, K., 2011. Návykové chování a závislost. 4. akt. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-908-8.
dc.relation.isbasedonNEŠPOR, K., 1999. Zásady efektivní primární prevence. Praha: Sportpropag pro MŠMT.
dc.relation.isbasedonRÖHR, H., 2015. Závislost: jak jí porozumět a jak ji překonat. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0927-0.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectprevencecs
dc.subjectdrogycs
dc.subjectdrogová závislostcs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectnávyková látkacs
dc.subjectstřední školacs
dc.subjectléčba drogových závislostícs
dc.subjectpreventionen
dc.subjectdrugsen
dc.subjectdrug addictionen
dc.subjectfamilyen
dc.subjectsocietyen
dc.subjectaddictive substanceen
dc.subjectsecondary schoolen
dc.subjecttherapy of drugs addictionen
dc.titlePrevence drogových závislostícs
dc.titlePrevention of Drug Addictionsen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineSPV
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationB7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag36208
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Humlova_2018.pdf
Size:
324.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.21 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Humlová, kateřina_Prevence.pdf
Size:
85.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VŠKP