Eliminace dopadů ekonomické krize ve výrobním podniku

Title Alternative:Elimination of impacts of the economic crisis in the production company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this thesis is to introduce the actions which can help to the production company to eliminate the impacts of the economic crisis. The thesis describes the business surroundings of the company which produces the paper packaging during the time of the economic growth as well as during the economic crisis. The described strategy of this company is divided into the several parts in which the changes are proposed that are going to lighten the negative impacts of the crisis. The results of these changes are analysed in every part. The final part of this thesis introduces the proposed changes connected to the specific customer of the analyzed company. These proposals are also supposed to eliminate the impacts of the economic crisis which is proved by the following analysis and calculations.
Tato diplomová práce si klade za cíl představit taková opatření, která mohou pomoci výrobnímu podniku eliminovat dopady ekonomické krize. Práce popisuje podnikatelské prostředí podniku, který se zabývá výrobou papírových obalů, v době ekonomického růstu a následně ekonomické krize. Popisovaná strategie zmíněného podniku je rozdělena do několika oblastí, v nichž jsou navrženy změny, které po jejich aplikaci zmírní negativní dopady krize. Výsledky změn jsou následně u každé z oblastí vyhodnoceny. V poslední části diplomové práce jsou představeny návrhy změn týkající se konkrétního zákazníka analyzovaného podniku. Tato opatření taktéž zmírňují dopady ekonomické krize, což prokazují doplněné výpočty a vyhodnocení.
Description
katedra: KPE; rozsah: 90 s., 8 s. příloh
Subject(s)
production company, company strategy, economic crisis, commercial activities, purchasing strategy, human resources policy, loans control, stock control, quality, design, výrobní podnik, podniková strategie, ekonomická krize, obchodní aktivity, nákupní strategie, personální politika, řízení pohledávek, řízení zásob, kvalita, design
Citation
ISSN
ISBN