Návrh marketingové strategie pro Nadaci EURONISA

Title Alternative:Proposal of marketing strategy for Foundation EURONISA
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá nestátní neziskovou organizací Nadace EURONISA. V teoretické části je popsán význam a charakteristika nestátních neziskových organizací a jejich vymezení. Dále je zde popsána teorie marketingu a teorie SWOT analýzy. Následuje charakteristika samotné Nadace EURONISA, její historie, aktivity a cíle a rovněž akce které pořádá na podporu své činnosti. V praktické části byla vypracována SWOT analýza, která specifikovala silné a slabé stránky nadace, rovněž její příležitosti a hrozby. Hlavním cílem diplomové práce bylo přijít s návrhy na zlepšení a zefektivnění činnosti Nadace EURONISA. Při návrzích se vycházelo z výsledků výzkumu, který tvoří hlavní část diplomové práce a výsledky prezentuje v grafech. Na podkladě těchto informací poté byly vytvořeny návrhy na podporu činnosti nadace.
Description
84 s., 16 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
marketing, nonprofit sector, marketing, neziskový sektor
Citation
ISSN
ISBN