Pojetí arché u představitelů mílétské školy

Abstract
Tato bakalářská práce si klade za cíl, nastínit problematiku počátku v nejstarší řecké filosofii. Úvod práce má dostat čtenáře na počátek dění, odhalit hlavní myslitele a jejich tvrzení a myšlenky o vzniku a první látce. Druhá část práce ukazuje konkrétně na tři hlavní filosofy, jejich tvorbu a pojetí pralátky - ARCHÉ.
The aim of this bachelor thesis is to outline matters of the beginning in the oldest Greek philosophy. The introduction should take reader to the beginning of events, reveal the major thinkers and their affirmation, their thoughts after genesis and the first matter. The second part of this thesis points to particular three leading philosophers, their production, and concept of element - ARCHE.
Description
Subject(s)
Arché, To Apeiron, Milétos, Thalés z Milétu, Anaximandros z Milétu, Anaximenés z Milétu, voda, vzduch, Arche, To Apeiron, Miletus, Thales od Miletus, Anaximander od Miletus, Anaximenes of Miletus, water, air
Citation
ISSN
ISBN