Ekologie a design

Title Alternative:ecologz and design
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce popisuje současný stav životního prostředí na planetě Zemi. V teoretické části se setkáváme s problematikou proměny ekosystémů, růstem populace, zvyšující se spotřebou a s ním spojenou produkcí odpadů. Dozvíme se o způsobech nakládání s těmito odpady. V praktické části jsem se zabývala samotným využitím druhotných materiálů k vytvoření oděvní kolekce. Tato práce vychází z mých teoretických i praktických znalostí z teorie barev, materiálů, oděvních konstrukcí i technologických postupů.
This work is report about present state of environmental conditions on the planet Earth. In theoretical part we experience the problems of ecosystems, population growth, increasing consumption and with the waste pollution witch comes with it. We learn about the possibilities of the waste treatment. In the practical part of this work I was concerned with the creation of a fashion collection from secondary materials. This work came out from my theoretical and practical knowledge of color theory, materials, clothing construction and technology.
Description
katedra: KDE; přílohy: cd rom; rozsah: 42 s, 14 s.obr.příloh
Subject(s)
životní prostředí, ekologie, odpad, recyklace, obalové hmoty, textilní materiálz, design, environment, ecology, waste, recycling, packaging material, textile materials, design
Citation
ISSN
ISBN