Prostituce jako sociální problém

Title Alternative:Prostitution as a Social Problem
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis focuses on prostitution from social perspective. This work has been devided in two main parts, a theoretical and a functional one. The first part describes the history, individual forms, legal aspects, medical risks and psychopathological phenomenons related to prostitution. There is a list of organizations and institutions dealing wiht this problems. The second part of bachelor thesis includes process and results of the research which has been realised between prostitutes in Prague. The research has been realised via questionnaires individually distributed among the prostitutes in night clubs. The bachelor thesis had for target to find out the causes of prostitution. It has been found out that financial situation is the main reason because a major part of women did not know how to solve their financial problems. Other influences had a very insignificant importance on prostitution. The main problem of prositution is the absence of rules of law. It is not possible to ban the prostitution, it will exist in every circumstences, regimes or conditions as it has been found out in the historical research. It is necessary to find a consensus which should delimit prosecution of the prostitution and on the other hand should provide legal and social protection to prostitutes as they become very often victims of drug dealers.
Bakalářská práce se zaměřila na rozbor prostituce ze sociálního hlediska. Práce byla rozdělena na dvě základní části, a to teoretickou a praktickou. První část popisuje historii, jednotlivé formy, právní aspekty, zdravotní rizika a psychopatologické jevy spojené s prostitucí. Dále jsou zde vyjmenovány organizace a instituce zabývající se touto problematikou. Druhá část práce obsahuje průběh a výsledky výzkumného šetření, které bylo realizováno mezi prostituujícími osobami na území hlavního města Prahy. Výzkum byl realizován prostřednictvím dotazníků, které byly individuálně předkládány prostitutkám z nočních podniků. Cílem práce bylo zjistit příčiny vedoucí k prostituci. Zde bylo zjištěno, že příčinou je získání finančních prostředků z důvodu tíživé finanční situace, kterou nemůže, respektive neví, jak jí jinak řešit. Ostatní vlivy měly jen malý význam na provozování prostituce. Jako hlavní problém prostituce byla zjištěna absence zákonných norem, které by upravovaly tuto oblast. Není možné prostituci úplně zakázat, neboť tato bude existovat, jak bylo z historického výzkumu zjištěno, za jakéhokoliv režimu nebo státního zřízení. Je proto nutné ze strany zákonodárců nalézt takový konsenzus, který by vymezoval provozování prostituce, ale také poskytoval právní a sociální ochranu prostituujícím osobám, které jsou často oběťmi kuplířů a drogových dealerů.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 86 s.125 488 zanků
Subject(s)
prostitution, forms of prostitution, prostitutes, sex workers, government organizations, non-profit organizations, prostituce, formy prostituce, prostituující osoba, sexuální služby, státní organizace, nezisková organizace
Citation
ISSN
ISBN