Městské lázně v Praze na Štvanici

Abstract
Jak by mohla fungovat typologie městských lázní v zemi na sever od Dunaje, bez římské tradice? Jak vytvořit demokratický prostor pro setkávání co nejširších společenských vrstev? Jak vytvořit oázu klidu, kontemplace, ale i konverzace v uhnaném 21. století? Jak je možné stavět v záplavovém území, v říčním korytě?
How could the typology of municipal baths work in a country north of the Danube, without Roman tradition? How to create a democratic space for the meeting of the widest possible social classes? How to create an oasis of peace, contemplation, but also conversation in the hasty 21st century? What are the possibilities of construction in a floodplain, in a river bed?
Description
Subject(s)
architektura, volnočasová architektura, voda, Praha, ostrov Štvanice, architecture, leisure architecture, water, Prague, Island of Štvanice
Citation
ISSN
ISBN