Průpravná cvičení pro výuku sportovního lezení na základních školách

Title Alternative:Preparatory exercises for sport climbing classes in primary schools
Abstract
Cílem diplomové práce Průpravná cvičení pro výuku sportovního lezení na základních školách bylo vytvoření zásobníku průpravných cvičení. Práce obsahuje rozbor dostupné literatury, charakteristikou sportovního lezení, základy bezpečnosti při lezení a zdůvodnění přínosu lezeckých aktivit z hlediska fyzického i psychického rozvoje člověka. Ze shromážděných 160 cviků bylo autorem od září 2014 do února 2016 prakticky vytestováno 100 cviků. Další testování provedl soubor 37 dětí z horolezeckého oddílu Komorní výtah ve věku 10 až 17 let a 20 studentů TU v Liberci ve věku 21 až 25 let od září 2015 do dubna 2016. Lezci vybrali 30 cviků během kruhových tréninků na základě oblíbenosti podle pořadových škál. Zásobník 30 průpravných cvičení pro výuku sportovního lezení na základních školách obsahuje popis, fotografie a piktogramy. Jednotlivá cvičení jsou doplněna lehčími variantami cviků.
Description
100 stran :ilustrace
Subject(s)
sport climbing, physical education and training, sportovní lezení, tělesná výchova
Citation
ISSN
ISBN