Podpora subjektivní pohody u lidí s dětskou mozkovou obrnou bez postižení kognitivních funkcí s využitím výtvarného programu

Title Alternative:Supporting the Well-being of the clients with Cerebral Palsy without Cognitive Disfunction through the Programme of Art Activities
Abstract
Bakalářská práce se zabývá realizací a evaluací výtvarného programu ''Čtyři roční období''. Zaměřuje se na lidi s dětskou mozkovou obrnou z Jedličkova ústavu v Liberci. Výtvarný program je zaměřený na podporu subjektivní pohody (well-being) těchto lidí. Program proběhl v období od září 2015 do prosince 2015 v Centru denních služeb. Teoretická část nejprve vysvětluje základní pojmy, které souvisí s dětskou mozkovou obrnou, subjektivní pohodou a artefiletickou činností. V praktické části je popsána realizace výtvarného programu, tzn. popis výtvarného programu ''Čtyři roční období'', specifika skupiny i vyhodnocení jeho úspěšnosti pomocí dotazníků a strukturovaného interview, dále jsou v ní zahrnuty metodické listy a zakončení výtvarného programu.
Description
53 stran, 8 stran příloh :barevné ilustrace, tabulky
Subject(s)
cerebral palsy, education through art, dětská mozková obrna, artefiletika
Citation
ISSN
ISBN