Řezy vlákny prostřednictvím fluorescenční mikroskopie

Title Alternative:FIBRE CROSS-SECTIONS TROUGH THE FLUORESCENCE MICROSCOPY
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvořit příčné řezy vláken, vypracovat z nich barevné snímky prostřednictvím fluorescenčního mikroskopu a snímky analyzovat. Teoretická část je věnována různým technikám výroby příčných řezů vlákny, popisu zkoumaných vláken, teorii fluorescence, mikroskopii a samotné fluorescenční mikroskopii. Také je zde zpracována teorie získávání digitálního obrazu a jeho analýzy. V experimentální části je popsána výroba snímků na fluorescenčním mikroskopu a jejich analýza. Z těchto údajů jsou poté vytvářeny typické intervaly charakteristik barevných obrazů a vyvozeny závěry.
The aim of this thesis is to create cross-sections of fibers, create color pictures through the fluorescence microscope and analyze them. Theoretical part deals with various techniques of producing cross-sections, the theory of fluorescence microscopy and fluorescence microscopy itself. The theory of digital image acquisition and analysis is also compiled here. The experimental section describes the production of images on a fluorescent microscope analysis. These data are subsequently developed into typical frequency characteristics of these images and conclusions are made out of it.
Description
katedra: KTT; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 48 s., 13 s. obr. přiloh
Subject(s)
řezy vlákny, fluorescence, analýza obrazu, cross-sections of fibers, fluorescence, image analysis
Citation
ISSN
ISBN