Využití grafických technik ve výtvarné výchově na 1. stupni základní školy

Title Alternative:The Use of Graphic Techniques at Art Lessons at the First Stage of Primary Schools
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis ?The Use of Graphic Techniques at the First Stage of Primary Schools? is focused on the environment in which pupils grow up. The graphic techniques are described in the first theoretical part, all of them are useful for teaching Art at the first stage of primary schools. The second practical part consists of worksheets and a questionnaire. The worksheets apply the particular graphic techniques and tasks connected with the Bohemian Highlands. The questionnaire was to find out the quantity of the use of the graphic techniques and their convenience at the first stage of the primary schools in Lovosice and its surroundings. Works of pupils from the Elementary School Vsehrdova 1, Lovosice are appended to the thesis in an annexe.
Diplomová práce s názvem ?Využití grafických technik na 1. stupni základní školy? je zaměřena na prostředí, ve kterém žák vyrůstá. V teoretické části jsou popsány grafické techniky, které jsou podle mého názoru vhodné k využití při výtvarné výchově na 1. stupni základní školy. Praktická část je rozdělena na metodické listy a dotazníková šetření. V metodických listech jsou uplatněny jednotlivé grafické techniky a témata z oblasti Českého středohoří. Dotazníková šetření měla za úkol zjistit četnost využití a vhodnost grafických technik na 1. stupni základních škol na Lovosicku. Diplomovou práci doplňuje obrazová příloha prací žáků ze Základní školy, Všehrdova 1, Lovosice.
Description
katedra: KPV; rozsah: 97 s., obrazová příloha 22 s.
Subject(s)
graphic techniques, linocut, print of collage, papercut, drypoint, monotype, frotttage, marbling, stamp, pupil, inspiration, town lovosice, the central bohemian highlands, methodical instructions, questionnaire, grafické techniky, linoryt, tisk z koláže, papíroryt, suchá jehla, monotyp, frotáž, mramorování, razítko, žák, inspirace, město lovosice, české středohoří, metodické listy, dotazník
Citation
ISSN
ISBN