Analýza společenského odívání studentů Fakulty textilní TUL

Abstract
Tato práce je zaměřena na analýzu společenského odívání absolventů FT TUL k promocím. Aby bylo možné definovat vhodný a nevhodný společenský oděv k příležitosti promoce, byl definován termín společenského odívání, zvlášť společenský oděv vhodný pro ženy a společenský oděv vhodný pro muže. V práci byla použita fotodokumentace, kde fotografie vhodného a nevhodného oděvu k promocím s rozdělením ženy a muži, slouží jako názorná ukázka. V práci bylo dále analyzováno společenské odívání na několika vysokých školách na území české republiky.Cílem této práce bylo vytvoření stručné a přehledné příručky vhodného společenského odívání k promocím pro budoucí absolventy TUL. V příručce byly použity vlastní fotografie vhodného i nevhodného společenského oděvu k promocím.
The thesis is focused on an analysis of formal wear styles adopted by students at the faculty of textile engineering of the technical university of Liberec. In order to define the rule for suitable dress code, I diversified unique wear for men and unique wear for women.In my work I am using photo library, that shows, which kind of wearing is more preferable and worthier. My photo library is setup extra for men and women. This is just an exhibition. Forwarding to this, I analyzed formal wears across a few universities in Czech republic. The aim of my thesis is to define a synoptical manual about formal wear styles for future absolvents of TUL. In manual I used my own photos and materials.
Description
Subject(s)
Etiketa, promoce, společenský oděv, příručka, absolvent, vhodný oděv, nevhodný oděv, etiquette, graduation, Formal Wear, handbook, graduate, suitable clothing, unsuitable clothing
Citation
ISSN
ISBN