Tenisový trénink dětí

Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce je technická příprava děti v kategoriích minitenis a babytenis, s využitím moderních přístupů a metod. Práce popisuje charakteristiku tenisu, historii tenisu a vývoj tenisové techniky a seznamuje s technickou přípravou dětí mladšího školního věku. Výsledkem práce je zpracovaný projekt technické přípravy v kategoriích minitenis a babytenis, který je ilustrován doplňujícím videomateriálem.(Bakalářská práce představuje videomateriál s technickou přípravou u dětí mladšího školního věku. Výsledkem mé bakalářské práce je shrnutí technické přípravy dětí a inspirace pro nové trenéry, hráče i samouky.)
The main objective of the Bachelor´s thesis is a technical preparationof children in the minitennis and babytennis categories using modernapproches and methods. The work describes the characteristics of tennis,the history of tennis and the development of tennis technology andfamiliarises the technical preparation of children of younger schoolage. The result of the work is a processed technical preparation projectin the minitennis and babytennis categories which is illustrated withadditional video material.(The Bachelor´s thesis presents video material with technicalpreparation in children younger than school age. The result of myBachelor´s thesis is a summary of the children´s technical preparationand inspiration for new coaches, players and selftaught teachers.)
Description
Subject(s)
Tenis, tenisový trénink, technická příprava, minitenis, babytenis, trenér, děti mladšího školního věku, moderní výukové metody, Tennis, tennis training, technical preparation, minitennis, babytennis, couch, children of younger school age, modern teaching methods
Citation
ISSN
ISBN