Zaměstnávání odsouzených

Title Alternative:Exercise Condemned
dc.contributor.advisorPittnerová, Jana
dc.contributor.authorZeman, Pavel
dc.date2010
dc.date.accessioned2014-01-10
dc.date.available2014-01-10
dc.date.committed2010-04-16
dc.date.defense2010-06-16
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2009-03-20
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; rozsah: 58cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývala problematikou zaměstnávání odsouzených a jejich vzděláváním. Vychází ze součastného legislativního stavu v České republice. Mezi hlavní prioritu Vězeňské služby patří především zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Zaměstnávání odsouzených by se měla stát součástí plnohodnotných aktivit vězeňské služby České republiky. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit pracovní příležitost pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici v Horním Slavkově. Dále bylo úkolem této práce zjistit zájem o zařazení do pracovního procesu ze stran osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Bakalářskou práci tvořily dvě hlavní části. První část této práce se autoři pokusili seznámit čtenáře s historií Vězeňské služby a také vysvětlení základních pojmů. Ve druhé části autoři zjišťovali pomocí nestandardizovaného dotazníku názory osob ve výkonu trestu odnětí svobody vzhledem uvedené problematiky. Z bakalářské práce vzešel důležitý poznatek, že je ze strany odsouzených zájem o zaměstnání v průběhu trestu odnětí svobody. Tato práce nám ukázala jeden z hlavních úkolů, že je zájem o práci ve vězeňském prostředí ze strany odsouzených, tento předpoklad autoři neočekávali.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis was engaged in questions of an employment of convicted people and education. It goes from a contemporary legislative condition in the Czech republic. The main priority of prison service is an employmentof people in execution of a punishment of imprisonment. Employment of convicted people would be part of full-value activites of Czech prison service. The aim of this thesis was finding out job opportunities for people in execution of a punishment of imprisonment in a Horní Slavkov prison. Next goal was finding out interest in an enhistment to a operative procedure by people who are in execution of a punishment of imprisonment. The bachelor thesis created two main parts. In the first part, the authors were trying to familiarize readers with history of a prison service and a explanation of a basic terms too. In the second part the authors were finding opinion of people in execution of a punishment of imprisonment by non - standardized questionary with regard to mentioned questions. An important observation arised from this thesis. It´s a very big interest in employment from convicted people. This thesis has showed us one of the main missions - it´s an interest in job in the prison atmosphere from convicted people. It was very suprising for the authors.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/6553
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectvězeňská služba české republikycs
dc.subjectvýkon trestu odnětí svobodycs
dc.subjectzaměstnávání odsouzenýchcs
dc.subjectrekvalifikacecs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectodsouzenýcs
dc.subjectvnitřní pracovištěcs
dc.subjectvnější pracovištěcs
dc.subjectin - prison service czech republicen
dc.subjectexecution of a punishment imprisonmenten
dc.subjectexercise condemneden
dc.subjectreskillingen
dc.subjecteducationen
dc.subjectcondemneden
dc.subjectinner workplaceen
dc.subjectouter workplaceen
dc.subject.verbisČeskoen
dc.titleZaměstnávání odsouzenýchcs
dc.title.alternativeExercise Condemneden
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag17577
local.identifier.verbis448055
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:08:50cs
local.verbis.studijniprogramKSS Sociální práce / Penitenciární péčecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_17577.pdf
Size:
3.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_17577.pdf
Size:
131.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_17577.pdf
Size:
129.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_17577.pdf
Size:
368.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby