Význam rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky u dětí předškolního věku

Title Alternative:The Importace of the Development of fine Motor Skills and Graphic Motor Skills in Pre-school Children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Annotation: The aim of this bachelor thesis is to analyse the importance of fine motor skills and graphic motor skills, their development in healthy children and in children with a physical or mental handicap. Emphasis is placed on the importance of motor skills in the field of writing.
Záměrem bakalářské práce je zjišťování významu jemné motoriky a grafomotoriky, její vývoj či proměny u dětí zdravých a u dětí s mentálním postižením. Je zde především zdůrazněna snaha vyzdvihnout důležitost jemné pohybové dovednosti v grafické oblasti. Práce se zabývá především handicapovanými dětmi předškolního věku ve smyslu mentálního postižení v porovnání s dětmi běžné populace.
Description
katedra: KSS; rozsah: 76 s., 9 s. obr. příloh
Subject(s)
mental handicap, physical handicap, graphic motor skills, fine motor skills, basic motor skills, healthy individual, mentální retardace, tělesné postižení, grafomotorika, jemná motorika, hrubá motorika, zdravý jedinec
Citation
ISSN
ISBN