Vytvoření softwaru zjišťující seznam elementů s nenulovou koncentrací na zvolené výpočetní síti transportní úlohy

Title Alternative:Creation of a software finding a list of elements with nonzero concentration at the chosen computing mesh of a transport task
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher