Trestná činnost drogově závislých na okrese Mladá Boleslav

Title Alternative:Deliquence of drugs addict people in region Mladá Boleslav
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce zkoumala trestnou činnost drogově závislých v regionu Mladá Boleslav v rozmezí let 2006-2007. Jejím cílem bylo vytvoření pohledu na tento problém a ověření předpokladu, zda-li existuje významná souvislost mezi drogovou závislostí a trestnou činností. První část práce, teoretická, byla věnována teoretickým základům popsaným v dostupné odborné literatuře. Byl zde kladen důraz na seznámení se základními pojmy, a to rozdělení drog, drogová, psychická a somatická závislost, faktory ovlivňující drogovou závislost, užívání drog, léčba drogové závislosti, prevence, drogy a trestná činnost, vyšetřování trestné činnosti drogově závislých orgány Policie České republiky a kazuistika drogově závislého jedince. Druhá, praktická část práce, byla zaměřena na rozbor 120 případů trestných činů drogově závislých pachatelů, které byly vedeny na Policii České republiky, Okresního ředitelství, služby kriminální policie a vyšetřování Mladá Boleslav v období let 2006-2007 s cílem, zda-li existuje významná souvislost mezi trestnou činností a drogovou závislostí.
This thesis researched criminality of drug addicts in the region of Mladá Boleslav between the years of 2006 - 2007. The aim was to set up a general view of this problem and to open a presumption if there is a significant connection between drug addiction and criminality. The first part, which is theoretical, was dedicated to the theoretical principles which are described in a technical literature. The emphasis was placed on an introduction with basic terms which is distribution of drugs; drug´s, psychical and somatic addiction, factors influencing the drug addiction, drug use, treatment of drug addiction, prevention, drugs and criminality, investigating of criminality of drug addicts by the Police of Czech Republic and case report of drug addict. The second part, which is practical, was focused on an analysis of 120 crime cases of drug addicts, which were carried by the Police of Czech Republic, Regional Headquarter, the criminal police and investigation Mladá Boleslav in the years of 2006-2007. The aim was to find any significant connection between criminality and drug addiction.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 57
Subject(s)
drogy, drogová závislost, faktory drogové závislosti, psychická závislost, somatická závislost, léčba drogové závislosti, protidrogová prevence, trestný čin, trestná činnost, drugs, drug addiction, factors of drug addiction, psychical addiction, somatic addiction, treatment of drug addiction, drug prevention, crime and criminality
Citation
ISSN
ISBN