Komparativní analýza funkce banky státu ČNB a ECB

Title Alternative:Comparative analysis of function bank of state by CNB and ECB
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis focuses on the comparison of two institutions of central banks - Czech National Bank and European Central Bank, from the perspective of selected features. The main aim of this work is based on comparison these two institutions under the collected information from the viewpoint of performance of functionality bank of state, get near in which tasks are these central banks same or (if you like) different. The first chapter is devoted to central banking as a whole, with definition of specific tasks. Following chapter discusses in detail the performance of functions of the bank of state through the Central Bank. The next chapter is already clarifies the CNB as the central bank of the CR and then follows a chapter regarding the budget of CR. The next chapter deals with the Central Bank of EU - ECB, the following chapter defines the ECB as a bank of state and next chapter is concerning the EU budget. The last chapter is devoted to a comparison of budget of the CR and the EU, then comparison of both mentioned institutions in terms of function of the bank of banks, monetary policy instruments and of course function of bank of state.
Diplomová práce se zabývá srovnáním institucí dvou centrálních bank ? České národní banky a Evropské centrální banky, a to z pohledu vybraných funkcí. Hlavním cílem práce je na základě zjištěných informací porovnat obě instituce z pohledu plnění funkce banky státu a přiblížit, do jaké míry jsou úkoly konané těmito centrálními bankami shodné, příp. rozdílné. První kapitola se věnuje centrálnímu bankovnictví jako celku, s definicí konkrétních úkolů. Navazuje kapitola, která podrobně rozebírá plnění funkce banky státu prostřednictvím centrální banky. Další kapitola již blíže specifikuje ČNB jako centrální banku ČR a následuje kapitola týkající se rozpočtu ČR. Příští kapitola se zabývá centrální bankou EU ? ECB, na niž navazuje kapitola definující ECB jako banku státu a dále kapitola vztahující se k rozpočtu EU. Poslední kapitola se věnuje srovnání rozpočtu ČR a EU a obou institucí centrálních bank z pohledu funkce banky bank, nástrojů měnové politiky a samozřejmě funkce banky státu.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD; rozsah: 97
Subject(s)
central banking, function bank of state, czech national bank, budget, european central bank, government bonds, financial crisis, centrální bankovnictví, funkce banky státu, česká národní banka, rozpočet, evropská centrální banka, státní dluhopisy, finanční krize
Citation
ISSN
ISBN