Dopad logistiky a nákupu na efektivní fungování nadnárodní korporace

Title Alternative:Impact of Logistics and Purchasing on Efficiency of a Transnational Corporation
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na dvě základní oblasti společnosti, a to na logistiku a nákup. V práci jsou popsána teoretická východiska těchto oblastí, včetně jejich charakteristik a významů. Následuje zde také krátké představení společnosti TRW Automotive Czech s.r.o., ve které jsou dále prakticky zkoumána uvedená dvě oddělení v závislosti jejich vlivu a dopadu na efektivní chod této společnosti. Cílem práce je analýza jednotlivých dopadů obou oblastí a identifikace rizikových mezistupňů logistického řetězce s následným nastíněním možných opatření pro jejich řešení či případnou eliminaci. V závěru této bakalářské práce je formulace a zhodnocení odborných a praktických přínosů, včetně výzkumných předpokladů z pohledu řešitele.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN