Analýza možností využití kolaborativního robotu KUKA KMR iiwa

dc.contributorČernohorský Josef, doc. Ing. Ph.D. : 54931
dc.contributor.advisorMatúšek Ondřej, Ing. Ph.D. : 64609
dc.contributor.authorČadková, Dominika
dc.contributor.otherHorák Marcel, Ing. Ph.D. Konzultant : 55340
dc.date.accessioned2021-08-20T11:26:50Z
dc.date.available2021-08-20T11:26:50Z
dc.date.committed2021-5-1
dc.date.defense2021-02-04
dc.date.submitted2019-11-1
dc.date.updated2021-3-30
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá kolaborativní robotikou. Teoretická část stručně popisuje rozdíl mezi průmyslovým a kolaborativním robotem. Dále se zabývá současným stavem kolaborativních robotů na trhu a analýzou možností jejich využití. Praktická část bakalářské práce se věnuje konkrétnímu robotu KUKA KMR iiwa 14R820 a vybranému efektoru MEG 40 EC SCHUNK, kde se realizoval návrh připojovací příruby a úchopných prvků. Součástí praktické části je připraven Java skript pro prezentační program vybraného robotu.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with collaborative robotics. In the theoretical part there is briefly described the difference between industrial robot and collaborative robot. It also deals with the current state of collaborative robots on the market and analysis of the possibilities of their use. The practical part of the bachelor's thesis is devoted to a specific robot KUKA KMR iiwa 14R820 and a selected effector MEG 40 EC SCHUNK, where the design of the connecting flange and gripping elements was realized. Part of the practical part is a Java script for the presentation program of the selected robot.en
dc.description.mark
dc.format50 s.
dc.format.extentSchémata 4 výkresové dokumentace, 1 zdrojový kód, 1 ROM,
dc.identifier.signatureV 202103122
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160653
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginenumerate item parNOVOTNÝ, F. a M. HORÁK. Konstrukce robotů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-216-7. Učebnice vysokých škol. Technická univerzita v Liberci.par item parNOVOTNÝ, Fr. a M. HORÁK. Efektory průmyslových robotů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-195-5. Učebnice vysokých škol. Technická univerzita v Liberci.par item parKatalogy renomovaných výrobců robotů.par item parPodklady poskytované výrobcem robotu, např.:par parhttp://www.oir.caltech.edu/twiki_oir/pub/Palomar/ZTF/KUKARoboticArmMaterial/Spez_LBR_iiwa_en.pdfpar parhttp://www.oir.caltech.edu/twiki_oir/pub/Palomar/ZTF/KUKARoboticArmMaterial/KUKA_SunriseOS_111_SI_en.pdfpar item parPodklady a úlohy připravené na KSR.par endenumerate
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectKolaborativní robotikacs
dc.subjectaplikační potenciál cobotůcs
dc.subjectKUKA KMR iiwa 14R820cs
dc.subjectefektor MEG 40 EC SCHUNKcs
dc.subjectpřipojovací přírubacs
dc.subjectúchopné prvkycs
dc.subjectprogramovánícs
dc.subjectCollaborative roboticsen
dc.subjectapplication potential of cobotsen
dc.subjectKUKA KMR iiwa 14R820en
dc.subjecteffector MEG 40 EC SCHUNKen
dc.subjectconnecting flangeen
dc.subjectgripping elementsen
dc.subjectprogrammingen
dc.titleAnalýza možností využití kolaborativního robotu KUKA KMR iiwacs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSI
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationB2301
local.department.abbreviationKSR
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS16000040
local.identifier.stag40515
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis1cb2fd98-61e3-49c6-9d2c-c8f9154b6fa3
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3122
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_CADKOVA.pdf
Size:
2.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_CADKOVA_prilohy.rar
Size:
38.56 MB
Format:
Unknown data format
Description:
VSKP__priloha
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Cadkova_BP_2021_OPONENT.pdf
Size:
1.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Cadkova_BP_2021_VEDOUCI.pdf
Size:
920.04 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections