Účetní a daňový pohled na náklady podniků

dc.contributor
dc.contributor.advisorČerníková Martina, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorFarská, Nicola
dc.contributor.otherSkolitel : 54781 Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant : 63777 Kalous Tomáš, Ing.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 63095 Voborová Lenka, Ing.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-05-07
dc.date.defense2015-06-01
dc.date.submitted2014-10-31
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na porovnání účetní a daňové legislativy z pohledu nákladů podniku. V úvodu práce je řešen Zákon o daních z příjmů právnických osob, ve kterém jsou identifikováni poplatníci, předmět daně a princip stanovení daňové povinnosti. Dále práce analyzuje náklady z pohledu účetní a daňové legislativy a odraz účetního a daňového pojetí nákladů v hospodaření podniků. V této části práce je využito druhového členění nákladů a zkoumána jejich relevantnost z pohledu daně z příjmů. V praktické části je řešena případová studie vlivu odlišného pojetí nákladů z pohledu účetní a daňové legislativy na hospodaření vybraného podnikatelského subjektu. Na modelovém podniku je analyzován princip stanovení účetního výsledku hospodaření, jeho následná úprava na základ daně a samotný výpočet daňové povinnosti.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on comparing the accounting and tax legislation from the perspective of company´s costs. The Tax Act on corporate income is solved at the introduction, which identifies taxpayers, the subject of tax and the principle of calculating tax liability. Furthermore, the work analyzes the cost from the point of view of accounting, tax legislation, the reflection of accounting and tax concepts of management cost of enterprises. A Generic classification of costs, which is examined for their relevance in terms of income tax, is used in this part. The practical part solves the case study of the influence of different conceptions of costs for accounting and tax legislation on the management of selected business entity. Finally, the principle of determining accounting profit, subsequent revisions to the tax base and the tax calculation itself is analyzed at the business entity.en
dc.description.mark
dc.format62 s. (83 289 znaků)
dc.format.extentIlustrace , Grafy, Tabulky 1 ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24890
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonHNÁTEK, M. a D. ZÁMEK. Daňové a nedaňové náklady 2014. 3. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2014. ISBN 978-80-260-4890-9. KŘEMEN, B. 100 legálních daňových triků 2014. 4. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2014. ISBN 978-80-260-4889-3. MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2014 - Úplná znění platná k 1. 1. 2014. 23. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5171-9. BĚHOUNEK, P. Společnost s ručením omezeným 2014 - Prakticky včetně účetnictví a daní. 11. vyd. Olomouc: ANAG, 2014. ISBN 978-80-7263-886-4. WORLDWIDE-TAX. Czech Republic Income Taxes and Tax Laws [online], 2014-05 [vid. 2014-09-02]. Dostupné z: http://www.worldwide-tax.com/czech/czech_tax.asp. Elektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz).
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectDaň z příjmů právnických osobcs
dc.subjectdaňová povinnostcs
dc.subjectdaňové nákladycs
dc.subjectsazba daněcs
dc.subjectúčetní nákladycs
dc.subjectvýsledek hospodařenícs
dc.subjectzáklad daněcs
dc.subjectZákon o daních z příjmůcs
dc.subjectZákon o účetnictvícs
dc.subjectzálohy na daň z příjmůcs
dc.subjectCorporate income taxen
dc.subjecttax liabilityen
dc.subjecttax costsen
dc.subjecttax rateen
dc.subjectaccounting costsen
dc.subjectprofiten
dc.subjecttax baseen
dc.subjectAct on Income Taxen
dc.subjectAct on Accountingen
dc.subjectadvance of tax incomeen
dc.subject.verbisincome taxen
dc.titleÚčetní a daňový pohled na náklady podnikůcs
dc.titleA Company's Expense from the Point of View of Accounting and Taxesen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag31218
local.identifier.verbis484858
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:15:02cs
local.verbis.studijniprogramKFÚ Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 7
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Farska.pdf
Size:
3.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Farska_VP.pdf
Size:
122.14 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
protokol.pdf
Size:
37.28 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Diplomova_prace__Pavlikova_Katerina__2015.pdf
Size:
7.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_Pavlikova.pdf
Size:
1.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP