Sorpce azobarviv do různých textilních substrátů

Title Alternative:Absorption of azo dyes into various textile samples
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou sorpce azobarviv do různých textilních substrátů. Cílem práce je aplikace barviv v růných poměrech vybarvení na celulózové, přírodní a syntetické materiály. Sleduje se sorpce barviva i výsledná barevnost v závislosti na vlastnostech textilie. První část práce je věnovaná obecně popisu barviva, jenž zahrnuje charakter, základ a měření. Druhá část je zaměřená na rozložení textilních materiálů všeobecně. Ve třetí části rozebírám kinetiku barvení. v poslední části odkrývám své praktické měření.
This thesis addresses the problem of the absorption of azo dyes into various textile samples. The goal of this thesis is application of dyes in different color proportion on cellulose, natural and synthetic material. Where the absorption of dyes and resulting wealth of colors is watched in dependence on nature of textile.
Description
katedra: KTC; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 64 s., 12 s. obr. příloh
Subject(s)
barvivo, vlákna, sorpce, světlo, absorbance, azo dyes, fibers, absorption, light, absorbance
Citation
ISSN
ISBN