Organizovaný zločin v ČR před a po roce 1995

Title Alternative:Organized Crime in the Czech Republic Before and After Years 1995
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My bachelor thesis deals with the description, progression and analysis ofthe organized crime in the Czech Republic before and after 1995. The main purpose of my paper was the introduction to the problem and development of the crime mainly in the region of the Czech Republic. This is mainly the content of the theoretical part. The practical part is devoted to current forms, features and manifestations of the human trafficking and illegal migration and the criminal structures which operate in the Czech Republic. The conclusion is mostly related to serious demonstrations of the organized crime in the Czech Republic in 2006.
Bakalářská práce se zabývala popisem, vývojem a analýzou organizovaného zločinu v České republice před a po roce 1995. Hlavním cílem práce bylo seznámení s vývojem a problematikou organizovaného zločinu zejména na území České republiky, což bylo zpracováno v teoretické části práce. Praktická část byla věnována současným formám, rysům a projevům problematiky obchodu s lidmi a ilegální migrací a zločineckých struktur působících na území České republiky. Závěrečná část se týkala především závažných projevů organizovaného zločinu v České republice v roce 2006.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1xCD ROM; rozsah: 62 s., 5 s. obr. příloh
Subject(s)
organized crime, national criminal intelligence service (uooz), the police of the czech republic, human trafficking, illegal migration, illegal manipulation with human organs, criminal structures, organizovaný zločin, útvar pro odhalování organizovaného zločinu, policie české republiky, obchod s lidmi, ilegální migrace, nedovolené nakládání s lidskými orgány, zločinecké struktury
Citation
ISSN
ISBN