Dynamika valení koule po obecné podpůrné ploše - predikace zásahu inteligentního robota

Title Alternative:The dynamic of ball s rolling on general supporting surface - prediction of intelligent robot s intervention
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato diplomová práce zpracdovává teorii odpalu golfového míčku v poloze blízké jamce, předpokládá dokonalé valení míčku. Připravuje programové vybavení v jazyce C, které bude v budoucnu implementováno do plánovaného inteligentního robota jako součást jeho umělé inteligence. Nejprve se metodou nejmenších čtverců aproximuje podpůrná plocha z naměřených dat. Poté se Newtonovou metodou formulují pohybové rovnice, které spolu s přídavnými rovnicemi kinematickými a fyzikálními vedou na úlohu se třemi stupni volnosti.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
Collections