Působení zájmových skupin na hospodářskou politiku: Analýza stakeholderů, jejich pozic a aktivit, v tématu zpřísňování emisních limitů pro mobilní zdroje v EU

dc.contributorKolínský Ondřej, Ing. : 68707
dc.contributor.advisorVymětal Petr, doc. Ing. Ph.D. : 61549
dc.contributor.authorPetiška, Ondřej
dc.date.accessioned2023-03-16T04:48:38Z
dc.date.available2023-03-16T04:48:38Z
dc.date.committed2023-8-31
dc.date.defense2023-01-26
dc.date.submitted2020-11-1
dc.date.updated2023-1-26
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou působení zájmových skupin na hospodářskou politiku ve specifickém prostředí Evropské unie. Konkrétně se práce zabývá nařízením EU, které stanovuje emisní limity u mobilních zdrojů znečištění. Ačkoli se jedná o velice důležité téma pro mnoho stakeholderů, nelze říci, že by panoval společenský konsenzus nad zněním tohoto nařízení. Teoreticko-metodologická část práce je zaměřena na zájmové skupiny a jejich možnosti, jak ovlivnit legislativní proces EU. Empirická část nejprve navazuje analýzou současného stavu a vývoje legislativy v tématu emisí CO2 z mobilních zdrojů, a poté se zabývá postoji klíčových stakeholderů, kteří vystupovali v konzultacích k návrhu nařízení. Na konec jsou pak analyzovány změny v nařízení provedené během procesu přijímání a je určena jejich potenciální spojitost s postoji stakeholderů.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the issue of the influence of interest groups on economic policy in the European Union. Specifically, the work deals with the EU regulation, which sets emission limits for mobile sources of pollution. Although this is a very important topic for many stakeholders, it cannot be said that there is a social consensus on the wording of this regulation. The theoretical-methodological part of the work is focused on interest groups and their possibilities to influence the EU legislative process. The empirical part first continues with an analysis of the current state and development of legislation on the topic of CO2 emissions from mobile sources. After that, the work deals with the attitudes of key stakeholders who attended the consultations for the proposal for the regulation. At the end of this chapter, changes in the regulation made during the adoption process are analyzed, and their potential connection with stakeholder attitudes is determined.en
dc.description.mark3
dc.format117
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky, Mapy -
dc.identifier.signatureV 202304715
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/167164
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemGREENWOOD, Justin. 2017. Interest Representation in the European Union. 4hindexth ed. London: Palgrave. ISBN 978-1-137-49132-9. itemGULBRANDSEN, Lars H. a Anne Raaum CHRISTENSEN. 2014. EU Legislation to Reduce Carbon Emissions from Cars: Intergovernmental or Supranational Policy Making? Review of Policy Research [online]. tp31(6): 503-528 [cit. 2020-10-14]. ISSN 1541132X. Dostupné z: doi:10.1111/ropr.12100 itemKLUVER, Heike. 2013. Lobbying in the European Union: Interest Groups, Lobbying Coalitions, and Policy Change. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978&
dc.relation.isbasedonx2010;0&
dc.relation.isbasedonx2010;19&
dc.relation.isbasedonx2010;965744&
dc.relation.isbasedonx2010;5. itemMÜLLER, Karel B., Šárka LABOUTKOVÁ a Petr VYMĚTAL. 2010. Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3165-0. itemNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 ze dne 17. dubna 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011. In: Úřední věstník. L 111/13, 25.4.2019.~ Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32019R0631. itemPROQUEST. 2020. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit.2020-09-26]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant:~doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectLobbingcs
dc.subjectemise CO2cs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectstakeholdeřics
dc.subjectnařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631cs
dc.subjectelektromobilitacs
dc.subjectEvropská komisecs
dc.subjectLobbyingen
dc.subjectCO2 emissionsen
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectstakeholdersen
dc.subjectRegulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Councilen
dc.subjectelektromobilityen
dc.subjectEuropean Commissionen
dc.titlePůsobení zájmových skupin na hospodářskou politiku: Analýza stakeholderů, jejich pozic a aktivit, v tématu zpřísňování emisních limitů pro mobilní zdroje v EUcs
dc.titleThe influence of interest groups on economic policy: reduction of emission limits for mobile sources in the EU.en
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineHPG
local.degree.programmeHospodářská politika v globálním prostředí
local.degree.programmeabbreviationN0311A050009
local.department.abbreviationKEK
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE19000248
local.identifier.stag41547
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiscdb7b00f-69b7-452a-bd1f-33de169d6c3a
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4715
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Petiska_final__merged.pdf
Size:
1.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Petiska_OP.pdf
Size:
206.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Petiska_VP.pdf
Size:
197.91 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
39.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP