Projekt testování výroby

Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o projektovém řízení a jeho využití v oblasti plánování výroby ve společnosti ŠKODA AUTO, a. s. a představení postupů pro posouzení způsobilosti procesu výroby vozů. Teoretická část obsahuje krátké představení společnosti ŠKODA AUTO, a. s. a vysvětlení pojmů jako jsou projektové řízení, projekt a jeho charakteristiky, zásady a postup při řízení projektu, fáze projektu, standardizace a kvalita. Dále je zmíněno plánování výroby a kontrola kvality ve firmě Škoda. Praktická část práce obsahuje používaný projekt kontroly výroby a porovnání s alternativním projektem doporučeným koncernem Volkswagen.
This bachelor thesis deals with the project management and its use in production planning in ŠKODA AUTO, a. s. and introduce the procedure for the assessment process capability of car production. In the theoretical part is paid attention to a brief introduction of the ŠKODA AUTO, a. s. and a clarification of terms such as project management, project and its characteristics, principles and procedures for project management, project phase, standardization and quality. There is also mentioned production planning and quality control in the Škoda company. The practical part contains the use of project control of production and its comparison to alternative projects recommended by the Volkswagen Group.
Description
Subject(s)
projektový management, projektové řízení, projekt, plánování výroby, kontrola kvality, project management, project, production planning, quality control
Citation
ISSN
ISBN