Meze globalizace v automobilovém průmyslu na příkladové studii společnosti TI Automotive a její strategie v oblasti nákupu

Title Alternative:The limits of globalization in automotive industry shown on case study: TI Automotive's and its purchasing strategy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The final paper studies the role of globalization in automotive industry, specifically the role of quantifiable and non-quantifiable factors. These factors influence the selection of the final supplier from traditional Western regions or region of Asia. Theoretical part of this paper studies historical bases roots of globalization and provide a reader with an insight into the problem of automotive industry. The analytical part of the paper describes current status of this industry, analyses individual characteristics of regions and defines quantifiable and non-quantifiable factors. Research document and data for this paper have been collected during the time of several years when I held leading positions in purchase department with the help of internal procedures of TI Automotive and long-term study of technical papers. Last chapter of this paper is a short guide how to approach supplier selection in Asia and define factors which essentially influence supplier selection from Asia.
Diplomová práce se zabývá rolí globalizace v automobilovém průmyslu a konkrétně kvantifikovatelnými a nekvantifikovatelnými faktory, které ovlivňují rozhodnutí o výběru dodavatele automobilových součástí z tradičních západních regionů či z regionu Asie. Teoretická část se zabývá historickými východisky globalizace a uvedením čtenáře do problematiky automobilového průmyslu. Analytická část popisuje současný stav tohoto odvětví, rozebírá jednotlivé charakteristiky regionů a definuje kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné faktory. Podklady pro tuto práci byly shromážděny na základě několikaleté manažerské praxe v oboru a studiem podnikových dokumentů společnosti TI Automotive. Poslední kapitolou diplomové práce je stručný návod, jak přistupovat k výběru dodavatelů z regionu Asie a identifikace faktorů, které zásadně ovlivňují rozhodnutí o výběru dodavatele tohoto regionu.
Description
katedra: KPE; rozsah: 73
Subject(s)
Asia, automotive, China, supplier, transport, globalisation, purchase, industry, Asie, automobilový, Čína, dodavatel, doprava, globalizace, nákup, průmysl
Citation
ISSN
ISBN