Monitorizace chlazení u vstřikovací formy pomocí CO2

Title Alternative:The constructional adjustment of injection mould for the use of CO2
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis deals with the CO2 spot cooling of injection mould. In the experimental part a distribution of the thermal fields at the product surface is analysed, by using a termovision camera. It also classificates structure of the product by using polarizing microscope. The result of this work is a proposal of structural adjustment of injection mould for the use of CO2
Diplomová práce se zabývá bodovým chlazením vstřikovací formy pomocí CO2. V experimentální části je vyhodnoceno rozložení teplotních polí na povrchu výrobku pomocí termovizní kamery. Dále je také hodnocena struktura výrobku pomocí polarizačního mikroskopu. Výsledkem práce je návrh konstrukční úpravy vstřikovací formy pro použití CO2.
Description
katedra: KSP; přílohy: 1 CD; rozsah: 70
Subject(s)
co2 spot cooling, injection mould, thermal fields, structure of the product, constructional adjustment, co2 bodové chlazení, vstřikovací forma, teplotní pole, struktura výrobku, konstrukční úprava
Citation
ISSN
ISBN
Collections