Optimalizace výroby svařovaných polotovarů pro kotle ústředního topení

Title Alternative:The optimalization of the production of welded semifinished goods for central heating furnaces
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor´s work focuses on the welding technology problems used in the firm O.K. STAVEBNÍ s.r.o. Červený Kostelec. Tests were undertaken of the weld metallography, transition region and basic material, hardness gradient in the weld section and its surroundings, and supplementary non-destructive testing that being an ultrasound and capillary test. The present state was analysed and the optimalization of the used material and welding technologies was proposed based on the test results.
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku svářecích technologií, používaných ve firmě O.K.STAVEBNÍ s.r.o. Červený Kostelec. Byly provedeny zkoušky metalografie svaru, přechodové oblasti a základního materiálu, gradient tvrdosti v oblasti svaru a jeho okolí a doplňující nedestruktivní zkoušky, a to zkouška ultrazvukem a kapilární zkoušky. Podle výsledků zkoušek byl vyhodnocen současný stav a navrhnuta optimalizace použitých materiálů a svařovacích technologií.
Description
katedra: KMT; přílohy: 1 disketa; rozsah: 109 s.
Subject(s)
structure of weld, welding of electric arc, laser cutting, the furnace terminator 2, struktura svaru, svařování elektrickým obloukem, řezání laserem, kotel terminátor 2
Citation
ISSN
ISBN
Collections