Vliv půdního sorpčního komplexu a huminových látek na stanovení nepolárních extrahovatelných látek (NEL) v půdě metodou FTIR

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Vacata, Daniel
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2018-12-03T10:13:09Z
dc.date.available 2018-12-03T10:13:09Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/57849
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Vliv půdního sorpčního komplexu a huminových látek na stanovení nepolárních extrahovatelných látek (NEL) v půdě metodou FTIR cs
dc.title.alternative Effect of soil sorption complex and Humic substances on the determination of Non-polar extractable substances in soil by FTIR. en
dc.type diplomové práce cs
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
dc.identifier.signature V 58/15 P
local.faculty.abbreviation DIP
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06482663
dc.subject.verbis sorpce cs
dc.subject.verbis sorption en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:53:51 cs
local.verbis.studijniprogram KCH Chemie/Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol-Učitelství matamatiky pro střední školy cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account