Jak efektivně vybrat ekonomický IS pro malou a střední firmu, aby pomáhal ve střednědobém horizontu zvýšit zisky

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Antlová, Klára
dc.contributor.author Houšť, Michal
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2007
dc.date.submitted 2006-03-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/4969
dc.description katedra: KIN; rozsah: 60 s., 4 s. příloh cs
dc.description.abstract There is a significant entry of communication and information technology in our society in last years, that influence us in all ways of our life, above all in economic and politic fields. Advisedly I turn to this section in my thesis. There is a lot of organizations or companies struggling daily in the competitors fight and where is turbulence of commercial background accelerate without end. This situation creates more difficult conditions for single company subsistence. Topic includes seemingly banal process of selection of economy IS for little and middle company in them. all may show as subsistence management decision upon termination. Not every manager appreciate acquire of IS means not only purchase of SW. In my thesis I would like to point out that pure purchase of SW cover all company, requires exact analysis of organization ( company ), strategy definition, sophisticated implementation, close cooperation and above all right decisions of management. en
dc.description.abstract V posledních letech vstoupily komunikační a informační technologie do naší společnosti natolik významně, že nás ovlivňují ve všech sférách života, zejména pak těch ekonomicko-politických. Ve své práci se tedy záměrně věnuji této oblasti, kdy se mnoho organizací, resp. firem, denně ocitá v konkurenčním boji a kde se turbulence obchodního prostředí neustále zrychluje. To vytváří stále složitější podmínky pro samotnou existenci firmy. Téma v sobě zahrnuje {\clqq}zdánlivě všední`` proces výběru ekonomického IS pro malou a střední firmu. To se však v závěru může ukázat jako existenční rozhodnutí managementu. Jen málo z manažerů si totiž uvědomuje, že pořízení IS neznamená pouhý nákup SW. Ve své práci bych chtěl poukázat, že tento {\clqq}pouhý nákup SW`` se dotýká celé firmy, vyžaduje precizní analýzu organizace (firmy), definování strategií, náročné implementace, úzkou spolupráci a především správná rozhodnutí managementu. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject analysis of the firm en
dc.subject efficiently purchase en
dc.subject economic information system en
dc.subject define requirements en
dc.subject define requirements en
dc.subject process analysis en
dc.subject system integrator en
dc.subject system integrator en
dc.subject analýza firmy cs
dc.subject efektivně pořídit cs
dc.subject ekonomický informační systém cs
dc.subject definovat požadavky cs
dc.subject malá a střední firma cs
dc.subject procesní analýza cs
dc.subject systémový integrátor cs
dc.subject zvýšit zisk cs
dc.title Jak efektivně vybrat ekonomický IS pro malou a střední firmu, aby pomáhal ve střednědobém horizontu zvýšit zisky cs
dc.title.alternative How effectively choose economic IS for small and middle-sized company to help boost its profit in mid-term horizon. en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2008-02-04
dc.date.committed 2007-01-05
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KIN cs
local.identifier.stag 12227
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 359050
dc.subject.verbis ekonomie cs
dc.subject.verbis economics en
dc.subject.verbis information systems en
dc.subject.verbis informační systémy cs
local.verbis.aktualizace 2019-26-05 05:26:45 cs
local.verbis.studijniprogram KIN cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account