Grafická aplikace pro internet v jazyce Java

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Šedivý, Jan
dc.date 2007
dc.date.accessioned 2018-12-02T08:46:47Z
dc.date.available 2018-12-02T08:46:47Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/47532
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se převážně zabývá možnostmi jazyka Java pro vytváření 2D grafických scén. Tyto scény mají být schopné dynamického zobrazování jednoduchých grafických objektů. Je zde podrobně objasněno použití nejběžnějších tříd balíku Java2D API. Cílem není vysvětlení všech možností Java2D API, ale seznámení s možnostmi a postupy při jejich použití pro Java aplety. Dále jsou tu rozebrány právě tyto Java aplety, který slouží pro vytvoření zajímavějšího a poutavějšího uživatelského rozhraní ve webové stránce. Jedním z cílů této práce je ukázat jak pomocí Java apletu zobrazit 2D scény ve webovém prohlížeči a tak i v prostředí Internetu. Celkově tato Bakalářská práce obsahuje potřebné informace pro vytvoření Java apletu který zobrazuje jednoduché 2D animace. cs
dc.description.abstract This Bachelor thesis deals mainly with the possibilities of the Java language for the creation of 2D graphic scenes. These scenes shall be capable of dynamically displaying simple graphic objects. The use of the most common classes of the Java2D API package is clarified herein in detail. The aim is not to explain all the possibilities of Java2D API, but to acquaint with the possibilities and procedures in using them for Java applets. Furthermore, just these Java applets that are used to create a more interesting and attractive user interface in a web site are analysed herein. One of the goals of this thesis is to show how to display 2D scenes in a web browser and thus also in the Internet environment by means of a Java applet. Overall, this bachelor thesis contains necessary information for the creation of a Java applet that displays simple 2D animations. en
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Grafická aplikace pro internet v jazyce Java cs
dc.title.alternative Graphics application for the Internet in the Java language en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty cs
dc.identifier.signature V 120/07 Mb
local.faculty.abbreviation BAK
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06328181
dc.subject.verbis graphic programs en
dc.subject.verbis počítačové programy cs
dc.subject.verbis počítačová grafika cs
dc.subject.verbis grafika cs
dc.subject.verbis Java cs
dc.subject.verbis objektově orientované jazyky cs
dc.subject.verbis programming languages-Java en
dc.subject.verbis computer graphics en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:38:19 cs
local.verbis.studijniprogram KSI cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account