Daň z příjmu fyzických osob v České republice a ve Francii

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kocourková, Lucie
dc.date 2003
dc.date.accessioned 2018-12-02T07:01:16Z
dc.date.available 2018-12-02T07:01:16Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/43157
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Daň z příjmu fyzických osob v České republice a ve Francii cs
dc.title.alternative Income taxes of individuals in the Czech republic and in France en
dc.type diplomové práce cs
local.faculty cs
dc.identifier.signature V 123/03 H
local.faculty.abbreviation DIP
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06132877
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:32:24 cs
local.verbis.studijniprogram KFÚ POE-FU cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account