Outsourcing jako organizační inovace v podmínkách malého a středního podnikání

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rydvalová, Petra
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2018-11-30T13:08:35Z
dc.date.available 2018-11-30T13:08:35Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/39002
dc.description.abstract Práce se zabývá výzkumem uplatňování outsourcingových principů v českých malých a sředních podnicích jako možnosti inovace organizační struktury. Práce je zpracována v devíti kapitolách, které lze rozdělit do pěti ucelených částí. Šestou část pak tvoří přílohy, které jsou nedílnou součástí práce. cs
dc.description.abstract Inaugural dissertation deals with the application of outsourcing principles in Czech small and medium-sized enterprises as the instrument of the organization structure innovation. Publication is elaborated in nine chapters divided among five compact sections. Sixth part consists of attachments being the integral part of the publication. en
dc.format text
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Outsourcing jako organizační inovace v podmínkách malého a středního podnikání cs
dc.title.alternative Outsourcing as an organization innovation in conditions of small and medium enterprises en
dc.type habilitační práce cs
local.faculty Ekonomická fakulta cs
dc.identifier.signature U 678 H
local.faculty.abbreviation HAB
local.note.administrators TrykarovaA
local.identifier.verbis kpw06443165
dc.subject.verbis outsourcing en
dc.subject.verbis podniková ekonomika cs
dc.subject.verbis projektový management cs
dc.subject.verbis malé a střední podnikání cs
dc.subject.verbis outsourcing cs
dc.subject.verbis project management en
dc.subject.verbis managerial economics en
dc.subject.verbis small and medium-sized enterprises en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:21:11 cs
local.verbis.studijniprogram KPE Podniková ekonomika a management cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account