Environmentální aspekty při zavádění nových technologií ve strojírenství

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Stuchlík, František
dc.date 2003
dc.date.accessioned 2018-11-30T12:41:32Z
dc.date.available 2018-11-30T12:41:32Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/38761
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Environmentální aspekty při zavádění nových technologií ve strojírenství cs
dc.title.alternative Environmental aspects of new technology implementation in manufacturing en
dc.type habilitační práce cs
local.faculty Strojní fakulta cs
dc.identifier.signature U 404 S
local.faculty.abbreviation HAB
local.note.administrators TrykarovaA
local.identifier.verbis kpw06225171
dc.subject.verbis strojírenská výroba cs
dc.subject.verbis strojírenské technologie cs
dc.subject.verbis engineering production en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:27:14 cs
local.verbis.studijniprogram KSP cs
local.verbis.studijniprogram KMT cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account