Optimalizace dispozice výrobních linek s ohledem na jejich logistické zajištění ve firmě CEDIMA Meziměstí s.r.o.

Title Alternative:Optimizing the layout of production lines with regard to their logistic support in the company CEDIMA Mezimesti s.r.o.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In my thesis I have been dealing with topic of optimalization of product lines, storage facilities and monitoring of material flow and theoretical experience in the company CEDIMA Mezimesti s.r.o. I will give the main importance to the resolution of assembly lines devoted on the first floor together with the intermediate storage warehouse, which will be entered into the layouts of the production facilities. Designing several layouts and subsequent discussions about their issues with management will be one final layout, which will be used to optimize production. On material flows should be reflected optimization mainly in the shortening and simplifying of material handling.
Ve své bakalářské práci se zabývám tématem optimalizace výrobních linek, skladovacích prostor a sledováním materiálových toků s teoretickým využitím ve firmě CEDIMA Meziměstí s.r.o. Hlavní význam věnuji rozložení montážních linek na prvním patře společně s mezisklady, které bude zaneseno do layoutů výrobních prostor. Navržením několika layoutů a následnou diskuzí jejich problematiky s vedením firmy bude určen jeden výsledný layout, který bude použit pro optimalizaci výroby. Na materiálových tocích by se měla projevit optimalizace hlavně ve zkrácení a zjednodušení manipulace materiálu.
Description
katedra: KOM; přílohy: 1 CD;
Subject(s)
optimization, material flows, bar, layout, handling, interim storage, assembly line, optimalizace, materiálové toky, lišta, layout, manipulace, mezisklad, montážní linka
Citation
ISSN
ISBN
Collections