Výkonové charakteristiky vytápěcí jednotky SAHARA

Title Alternative:Power characteristics of unit heater SAHARA
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals with the measuring and calculation of power characteristics of unit heater with trade name Sahara. The thesis studies heat transfer in heat exchangers type water/air, and behavior of this heat transfer in different velocities of flow and different temperature gradients of liquids. In the theoretical part of thesis are described problems about convection and conduction heat transfer, heat conduction of combined wall and ribbed wall. In experimental part of thesis is described procedure measuring of temperature and velocity of streaming liquids. Further there is specimen of check calculation of heat exchanger type water/air.
Bakalářská práce se zabývá měřením a výpočtem výkonových charakteristik vytápěcí jednotky s obchodním názvem Sahara. Práce studuje přenos tepla ve výměnících typu voda/vzduch a chování tohoto přenosu v různých rychlostech a v různých teplotních spádech proudících tekutin. V teoretické části práce je popsána problematika přenosu tepla vedením a prouděním, vedení tepla složenou stěnou a žebrovanou stěnou. V experimentální části práce je popsán proces měření teplot a rychlostí proudících tekutin. Dále je zde proveden kontrolní výpočet výměníku typu voda/vzduch.
Description
katedra: KEZ; přílohy: CD; rozsah: 59
Subject(s)
heat transfer, heat exchanger, criteria equation, heat passage coefficient, finned tube, circumfluence of the bank of tubes, sdílení tepla, výměník tepla, kriteriální rovnice, součinitel prostupu tepla, žebrování trubek, obtékání svazku trubek
Citation
ISSN
ISBN
Collections