Analýza vybraného zavaděče pro zavádění stentgraftu do břišní aorty

Title Alternative:Analysis of a selected delivery system for loading stentgrafts to the abdominal aorta
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work analyzes the stentgraft delivery system, used for endovascular repair of abdominal aortic aneruysm (AAA). By conducting experiments, the force needed during the surgery, the friction coefficient, and other properties of the used materials are detected. Following is a finite element model, created in the MSC. Marc software, which includes findings from these experiments. The numerical model can be used to optimize the Ella-CS delivery system.
Tato práce se zabývá analýzou zavaděče pro stentgraft, který se používá při endovaskulární operaci výdutě břišní aorty (AAA). Pomocí experimentů je zjištěna síla, která je potřebná při zákroku, součinitel tření a jiné vlastnosti použitých materiálů. Dále je uveden konečnoprvkový model, který byl vytvořen pomocí softwaru MSC. Marc a ve kterém jsou zahrnuty poznatky z experimentů. Numerický model následně může být použit pro optimalizaci zavaděče firmy Ella-CS.
Description
katedra: KMP;
Subject(s)
delivery system, abdominal aortic aneurysm, endovascular treatment, finite element model, nonlinear problem, contact problem, zavaděč, aneurysma břišní aorty, endovaskulární léčba, konečnoprvkový model, nelineární úloha, kontaktní úloha
Citation
ISSN
ISBN
Collections